ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

E-service

ประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

Attachments:
Download this file (1เผยเเพร่เเผนข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (พร้อมบันทึกเเละหนังสือเเนบท้าย งบประมาณปี 2561).pdf)1เผยเเพร่เเผนข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (พร้อมบันทึกเเละหนังสือเเนบท้าย งบประมาณปี 2561).pdf[ ]8371 kB
Download this file (2เผยเเพร่เเผนข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (พร้อมบันทึกเเละหนังสือเเนบท้าย งบประมาณปี 2561).pdf)2เผยเเพร่เเผนข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (พร้อมบันทึกเเละหนังสือเเนบท้าย งบประมาณปี 2561).pdf[ ]8628 kB
Download this file (3เผยเเพร่เเผนข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (พร้อมบันทึกเเละหนังสือเเนบท้าย งบประมาณปี 2561).pdf)3เผยเเพร่เเผนข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (พร้อมบันทึกเเละหนังสือเเนบท้าย งบประมาณปี 2561).pdf[ ]8540 kB
Download this file (5เผยเเพร่เเผนข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (พร้อมบันทึกเเละหนังสือเเนบท้าย งบประมาณปี 2561).pdf)5เผยเเพร่เเผนข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (พร้อมบันทึกเเละหนังสือเเนบท้าย งบประมาณปี 2561).pdf[ ]8184 kB
Download this file (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2559- กันยายน 2560.pdf)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2559- กันยายน 2560.pdf[ ]14702 kB
Download this file (สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560-กันยาคม 2561.pdf)สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560-กันยาคม 2561.pdf[ ]7713 kB
Download this file (เผยเเพร่เเผนข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (พร้อมบันทึกเเละหนังสือเเนบท้าย งบประมาณปี 2561).pdf)เผยเเพร่เเผนข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (พร้อมบันทึกเเละหนังสือเเนบท้าย งบประมาณปี 2561).pdf[ ]8569 kB

เว็บลิ้งค์