ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

E-service

ประกาศราคากลาง

Attachments:
Download this file (ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สายอ่างเก็บน้ำบ้านโนน ม.1.pdf)ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สายอ่างเก็บน้ำบ้านโนน ม.1.pdf[ ]4866 kB
Download this file (ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 สายหน้าเมรุ-บ่อขยะ บ้านโนนสำราญ ม.2.pdf)ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 สายหน้าเมรุ-บ่อขยะ บ้านโนนสำราญ ม.2.pdf[ ]5184 kB
Download this file (ก่อสร้างถนน คสล.2 สายบ้านนายกองชุน-ถนนรอบหมู่บ้าน ม.2.pdf)ก่อสร้างถนน คสล.2 สายบ้านนายกองชุน-ถนนรอบหมู่บ้าน ม.2.pdf[ ]4664 kB
Download this file (ก่อสร้างถนน คสล.ม.2สายบ้านนางจันทร์หอม เริงรัง-หน้าโรงเรียนโนนสำราญ ม.2.pdf)ก่อสร้างถนน คสล.ม.2สายบ้านนางจันทร์หอม เริงรัง-หน้าโรงเรียนโนนสำราญ ม.2.pdf[ ]4654 kB
Download this file (ก่อสร้างถนน คสล.ม.3สายหน้าบ้านวัดหนองฉิม  ม.3.pdf)ก่อสร้างถนน คสล.ม.3สายหน้าบ้านวัดหนองฉิม ม.3.pdf[ ]5167 kB
Download this file (ก่อสร้างถนน คสล.ม.3สายแยกบ้านนายทวาย-หนองผักบุ้ง ม.3.pdf)ก่อสร้างถนน คสล.ม.3สายแยกบ้านนายทวาย-หนองผักบุ้ง ม.3.pdf[ ]4952 kB
Download this file (ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 สายบ้านนางอ่อนศรี บ้านแจ้งน้อย ม.5.pdf)ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 สายบ้านนางอ่อนศรี บ้านแจ้งน้อย ม.5.pdf[ ]4996 kB
Download this file (ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน-บ้านนายหิน ม.5.pdf)ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน-บ้านนายหิน ม.5.pdf[ ]5032 kB
Download this file (ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียน-บ้านนางเยาวรัตน์ ม.5.pdf)ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียน-บ้านนางเยาวรัตน์ ม.5.pdf[ ]5041 kB
Download this file (ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายทวีศักดิ์ เริงรัง-ทางเชื่องคุ้มหนองฉิม ม.3.pdf)ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายทวีศักดิ์ เริงรัง-ทางเชื่องคุ้มหนองฉิม ม.3.pdf[ ]5056 kB
Download this file (ก่อสร้่างรางระบายน้ำ คสล. ม.1.pdf)ก่อสร้่างรางระบายน้ำ คสล. ม.1.pdf[ ]4248 kB
Download this file (ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561.pdf)ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]2492 kB
Download this file (เเบบ ป.ป.ช.1โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10.pdf)เเบบ ป.ป.ช.1โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10.pdf[ ]352 kB
Download this file (เเบบ ป.ป.ช.1โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2.pdf)เเบบ ป.ป.ช.1โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2.pdf[ ]410 kB
Download this file (เเบบ ป.ป.ช.1โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7.pdf)เเบบ ป.ป.ช.1โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7.pdf[ ]352 kB
Download this file (เเบบ ป.ป.ช.1โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8.pdf)เเบบ ป.ป.ช.1โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8.pdf[ ]355 kB
Download this file (เเบบ ป.ป.ช.1โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9.pdf)เเบบ ป.ป.ช.1โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9.pdf[ ]359 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านงิ้ว ม.7.pdf)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านงิ้ว ม.7.pdf[ ]5225 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านงิ้วพัฒนา ม.10.pdf)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านงิ้วพัฒนา ม.10.pdf[ ]5606 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8.pdf)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8.pdf[ ]8827 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10.pdf)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10.pdf[ ]5182 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6.pdf)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6.pdf[ ]4686 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7.pdf)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7.pdf[ ]4932 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8.pdf)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8.pdf[ ]4978 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9.pdf)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9.pdf[ ]5167 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสูงสะอาด ม.8.pdf)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสูงสะอาด ม.8.pdf[ ]5187 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9.pdf)โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9.pdf[ ]4975 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8.pdf)โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8.pdf[ ]5292 kB
Download this file (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7.pdf)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7.pdf[ ]4869 kB

เว็บลิ้งค์