ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

E-service

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Attachments:
Download this file (1ประกาศอบต.โนนสำราญ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)1ประกาศอบต.โนนสำราญ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]937 kB
Download this file (2.ประกาศอบต.โนนสำราญ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)2.ประกาศอบต.โนนสำราญ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]926 kB
Download this file (3.ประกาศอบต.โนนสำราญ  เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)3.ประกาศอบต.โนนสำราญ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]1014 kB
Download this file (4.ประกาศอบต.โนนสำราญ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)4.ประกาศอบต.โนนสำราญ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]880 kB
Download this file (5.ประกาศอบต.โนนสำราญ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)5.ประกาศอบต.โนนสำราญ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]807 kB
Download this file (6.ประกาศอบต.โนนสำราญ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)6.ประกาศอบต.โนนสำราญ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]867 kB
Download this file (7.ประกาศอบต.โนนสำราญ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)7.ประกาศอบต.โนนสำราญ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]854 kB
Download this file (8.ประกาศอบต.โนนสำราญ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)8.ประกาศอบต.โนนสำราญ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]913 kB
Download this file (9.ประกาศอบต.โนนสำราญเรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)9.ประกาศอบต.โนนสำราญเรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]902 kB
Download this file (คำสั่งเเต่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เจ้าหน้าที่ ปิด-ปลดประกาศ.pdf)คำสั่งเเต่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เจ้าหน้าที่ ปิด-ปลดประกาศ.pdf[ ]445 kB
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]2430 kB
Download this file (ประกาศรายงานเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560.pdf)ประกาศรายงานเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560.pdf[ ]318 kB
Download this file (ประกาศเรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ปีงบประมาณ2563.pdf)ประกาศเรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ปีงบประมาณ2563.pdf[ ]6334 kB
Download this file (รายงานเเผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560.pdf)รายงานเเผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560.pdf[ ]1356 kB
Download this file (รายงานเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560.pdf)รายงานเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560.pdf[ ]442 kB
Download this file (เชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560.pdf)เชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560.pdf[ ]3719 kB
Download this file (เเบบรายงานเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)เเบบรายงานเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf[ ]4119 kB

เว็บลิ้งค์