ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

E-service

คณะผู้บริหาร

               
           
     

นางสาวละมุล อาจอนงค์

นายก อบต.

เบอร์โทร 098-0968995

     
             
         
 

 นายวันชัย รักษ์มณี

รองนายก อบต.

เบอร์โทร 098-8755833

 

 นางนาถธิดา อินทรเพชร

ปลัด อบต.

เบอร์โทร 0885948015

 

 นายสุพล เเสนขวา

รองนายก อบต.

เบอร์โทร 085-7664325

 
             
             
     
     
     

นายพิบูลย์ มองฤทธิ์

เลขานุการ นายก อบต.

 เบอร์โทร 065-2586753

 

 

     

เว็บลิ้งค์