งานบริการประชาชน(services)

เว็บลิ้งค์

คณะผู้บริหาร

               
           
     

นางสาวละมุล อาจอนงค์

นายก อบต.

     
             
         
 

 นายวันชัย รักษ์มณี

รองนายก อบต.

     

 นายสุพล เเสนขวา

รองนายก อบต.

 
             
             
     
     
     

นายพิบูลย์ มองฤทธิ์

เลขานุการ นายก อบต.