งานบริการประชาชน(services)

เว็บลิ้งค์

มอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุ

นางสาวละมุล อาจอนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญเป็นประธาน มอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุโรงเรียนดอกลำดวน

ในวันจบหลักสูตรการเรียนของผู้สูงอายุ