งานบริการประชาชน(services)

เว็บลิ้งค์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญบูรณาการร่วมกับบ้านโนนหมู่ที่ 1 เเละหมู่ที่ 8 จัดกิจกรรม สืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ อ่างเก็บน้ำ ลำห้วยคลองจอก บ้านโนน หมู่ที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญบูรณาการร่วมกับบ้านโนนหมู่ที่ 1 เเละหมู่ที่ 8 จัดกิจกรรม สืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ อ่างเก็บน้ำ ลำห้วยคลองจอก บ้านโนน หมู่ที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561