ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

E-service

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Attachments:
Download this file (01 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2564.pdf)01 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2564[ ]615 kB
Download this file (01 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2564.pdf)01 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2564[ ]1063 kB
Download this file (02 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf)02 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564[ ]622 kB
Download this file (02 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf)02 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564[ ]1086 kB
Download this file (03 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2564.pdf)03 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2564[ ]619 kB
Download this file (03 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2564.pdf)03 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2564[ ]1085 kB
Download this file (04 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2564.pdf)04 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2564[ ]617 kB
Download this file (04 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2564.pdf)04 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2564[ ]1087 kB
Download this file (05 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563.pdf)05 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563[ ]654 kB
Download this file (05 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563.pdf)05 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563[ ]1041 kB
Download this file (06 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563.pdf)06 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563[ ]649 kB
Download this file (06 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2563.pdf)06 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2563[ ]1066 kB
Download this file (07 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563.pdf)07 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563[ ]631 kB
Download this file (07 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563.pdf)07 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563[ ]1045 kB
Download this file (08 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563.pdf)08 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563[ ]635 kB
Download this file (08 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2563.pdf)08 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2563[ ]1045 kB
Download this file (09 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563.pdf)09 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563[ ]632 kB
Download this file (09 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2563.pdf)09 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2563[ ]1062 kB
Download this file (10 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563.pdf)10 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563[ ]626 kB
Download this file (10 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2563.pdf)10 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2563[ ]1069 kB
Download this file (11 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563.pdf)11 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563[ ]632 kB
Download this file (11 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563.pdf)11 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563[ ]1080 kB
Download this file (12 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563.pdf)12 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563[ ]628 kB
Download this file (12 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2563.pdf)12 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2563[ ]1084 kB